Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
De Geleenbeek

Inhoudsopgave

Voorwoord. Geleenbeek, ontmoeting van belangen, Arnold Jansen

Beleef de natuur in het dal van de Geleenbeek, Pierre Grooten, Reinier Akkermans, Olaf Op den Kamp & Stef Keulen.

INLEIDING

1 Geologie en landschap. Rondom de Geleenbeek, Hans de Mars

Kader 1 Zout- en Zoetwaterkalk, Hans de Mars

2 Historisch-landschappelijke ontwikkeling. Tweeduizend jaar mensenwerk, Hans de Mars

Kader 2 Heide en beweiding tot begin 20eeeuw, Hans de Mars

Kader 3 Graften, Hans de Mars

3 De Geleenbeek als biotoop voor waternatuur. Vissen, macrofauna en waterplanten, Barend van Maanen & Rob Gubbels

Kader 4 Monitoring Macrofauna, Barend van Manen

Kader 5Waterplanten in de Geleenbeek, Emma van den Dool

Natuurgebieden

4 Benzenrade en Imstenraderbos.Het brongebied van de Geleenbeek,Guido Verschoor

Kader 6 Paddenstoelen van het Imstenraderbos,Henk Henczyk

Kader 7 De Das, Stef Keulen

5 De Caumerbeek. Stadsbeek van Heerlen, Paul Spreuwenberg

Kader 8 Water voor de Heerlense Thermen, Paul Spreuwenberg

Kader 9 Iepenpage: in Heerlen begon de victorie, John Adams

6 De kalkhellingen ten westen van Heerlen. Putberg, Welterberg en Kunderberg, Guido Verschoor, Olaf Op den Kamp & Pierre Grooten

Kader 10 De mysterieuze bron van de Putberg, Guido Verschoor

Kader 11 Het Aceras-terreintje, Guido Verschoor

Kader 12 Kalkkoorts, Guido Verschoor

7 Landgoed Terworm. Een eeuwenlang bewoond stukje Geleenbeekdal, Pierre Grooten & Reinier Akkermans

Kader 13 Artesische waterbronnen. Walter Uitterhoeve

Kader 14 Terworm Pretpark nooit!, Walter Uitterhoeve

Kader 15 Orchideeën rond Terworm, Jean Claessens

8 Rondom Voerendaal. Een samenspel van beken, Pierre Grooten & Reinier Akkermans

Kader 16 Oude haag met historisch vlechtwerk. Bert Maes

Kader 17 Het kalkmoeras van Weustenrade, Stef Keulen

Kader 18 Wantsen, sapzuigende insecten, Reinier Akkermans

9 Platsbeek, Bissebeek en Hulsbergerbeek. Beekdalen in een agrarisch landschap, Stef Keulen

Kader 19 Parels van groen erfgoed bij Wijnandsrade, Bert Maes

Kader 20 De Beltmolen van Hunnecum, Stef Keulen

10 De Kathager Beemden. Hellingveen langs de Geleenbeek, Stef Keulen

Kader 21 De Zeggekorfslak en de Habitatrichtlijn, Stef Keulen

Kader 22 Dokter August de Wever, Nigel Harle

11 Van Thull tot Terborgh. Van zwart verleden tot aantrekkelijk natuurgebied, Eduard Habets

Kader 23 De Europese hamster. Reinier Akkermans

Kader 24 Het Vliegend hert, Rob Geraeds

12 Stammenderbos en Danikerbos. Het Geleenbeekdal rondom Sweikhuizen, Olaf Op den Kamp

Kader 25 Sjweikeser Rèngelaot, Olaf Op den Kamp

Kader 26 Kinkewegen en Kinkevoerders, Stef Keulen

13 Landgoed Genbroek Het dal van de Keutelbeek. Olaf Op den Kamp

14 Schwienswei en Millen. Natuurpark tussen twee beken, Rob Geraeds

Kader 27 Wilde bijen, onderkende bestuivers, Rob Geraeds

Kader 28 Natuurontwikkelingsproject “Corio Glana”. Harry Tolkamp

15 Limbrichterbos en Grasbroek. Twee oude boskernen, Rob Geraeds

Kader 29 Boktorren, Rob Geraeds

Kader 30 Land van Swentibold, Rob Geraeds

Kader 31 Twee kastelen, Rob Geraeds

16 De Brunssummerheide. Oorsprong van de Roode beek, Hans van de Laar

Kader 32 Veenmossen, Lisa Op den Kamp

Kader 33 Aardverschuivingen op de Brunssummerheide, Olaf Op den Kamp

Kader 34 Vleesetende planten, Lisa Op den Kamp

17 De Schinveldse bossen. Bossen in het stroomgebied van Russcherbeek en Roode beek, Olaf Op den Kamp

Kader 35 Bijzondere vlinders in het Vosbroek, Olaf Op den Kamp

Kader 36 Aardewerk uit Brunssum en Schinveld, Stef Keulen

18 Van Körbusch tot Schalbruch. Het smalste stukje Limburg, Harry van Buggenum

Kader 37 De Nachtegaal, Harry van Buggenum

Kader 38 Akkerflora in het IJzerenbos, Anke Brouns

19 De Molenplas. De eerste tot natuurterrein heringerichte grindplas, Willem Vergoossen & Reinier Akkermans

Kader 39 De Hompesche Molen, Willem Vergoossen

Kader 40 Waterteunisbloem, Reinier Akkermans

Glossarium

Literatuur

Biografieën van de auteurs

Sponsoren

Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Waarneming.nl

Soortenindex